SIA 3D Technology 2020.gada 10.jūnijā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2020/39 ERAF līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Līguma ietvaros SIA 3D Technology ir veikusi sejas vairogu Shield48 testus un saņēmusi sertifikātu par atbilstību standarta EN 166:2001 prasībām, kas dod iespēju sejas vairogu Shield48 marķēt ar CE zīmi un sagatavot ES atbilstības deklarāciju.